Château d'Urspelt - Urspelt, Clervaux, L-9774, Grand Duchy of Luxembourg (EU)

Privéleven

Inhoud

Het Château d’Urspelt besteedt de grootste zorg aan de opstelling en updates van zijn website. Het is echter nooit uitgesloten dat sommige informatie niet meer aan de werkelijkheid beantwoordt. We vragen u om daarvoor begrip te tonen.
Het Château d’Urspelt biedt geen enkele waarborg over de veiligheid van de website, noch over eventuele virussen of computerzwendel. Bezoekers zijn zich goed bewust van het feit dat het gebruik van internet bepaalde risico’s inhoudt. Als er links naar andere websites worden gecreëerd, kan het Château d’Urspelt in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of het bestaan van deze andere websites.

Uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mail) die u via onze website doorgeeft, worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. We stellen alles in het werk om uw privéleven te respecteren en de database blijft het exclusieve eigendom van het Château d’Urspelt. Ze wordt in geen geval doorverkocht, overgedragen of aan een derde verhuurd, ongeacht of het om partners gaat of niet. We doen geen beroep op externe onderaannemers voor het beheer van deze gegevens.

Uw persoonsgegevens wijzigen

Conform de wet van 08 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, hebt u toegangsrecht tot uw gegevens, kunt u ze wijzigen of zelfs wissen.
Om dit recht uit te oefenen vragen we u om uw aanvraag tot wijziging schriftelijk door te geven op het volgende adres info@chateau-urspelt.lu
De wijziging gaat in binnen een redelijke termijn vanaf het moment dat we uw aanvraag ontvangen.

Reserveringen

United Nations Global Compact Free Wifi Fair Trade Zone Award Eco Label Gold Award Bed and Bike